Naďa Čichovská

Nada -300

Naděžda Čichovská

Kdysi jsem se tanci věnovala závodně.

Nyní tančím pro radost a proto, že tanec vnímám jako harmonický vyjadřovací nástroj. Umožňuje mi objevovat možnosti těla, smyslů, propojovat se se sebou a s prostorem.

Zajímá mne také propojení tance a pohybu v denním životě - ať už se jedná o chůzi, o ženskou sílu, a nebo o porod.

Mimo tanec se věnuji i dalším pohybovým aktivitám, malbě, a své dceři.