OČISTA OHNĚM A CESTA SRDCE-

10.2.2018 - Saturday

OČISTA OHNĚM A CESTA SRDCE - jógový workshop    

                                 

„Tak rozlehlá, jako nekonečný prostor kolem nás, je krajina uvnitř lotosu našeho srdce. Tento vnitřní prostor v sobě objímá nebe i zem, oheň i vzduch, slunce i měsíc, blesky i hvězdy. Ať už jsme si toho vědomi či ne, uvnitř našeho srdce je obsaženo vše.“

Chandogya Upanishad

V józe se traduje, že nejdelší cesta mezi dvěma sousedícími energetickými centry na rovině fyzické i duchovní může být cesta mezi manipůrou a anahátou – mezi 3. čakrou sídlící v pupku a 4. čakrou sídlící v srdci.

První tři čakry jsou osobní, vztahují se více k tělesné rovině, k egu, k já, k hrubé matérii.

Čtvrtou čakrou začíná naše nadosobní rovina, to co nás přesahuje, to co je za tělem, za slovy, jemnohmotný svět, který nedělí na „já a ty“.

K tomu, abychom se mohli naplno zabydlet ve svém srdci potřebujeme nejdříve důkladně zažehnout oheň na rovině našeho pupku, aby dal do pohybu naši hrubohmotnou energii a ta se silou transformace, ohni tak vlastní, mohla přesunout do jemnohmotněší roviny našeho srdce, do oblasti rovnováhy mezi přijímáním a dávání.

Tento workshop Vás provede právě touto cestou – cestou aktivace manipurové osobní vůle do zakotvení se na rovině hridajá kšétram, v krajině srdce. 

Vhodné i pro úplné začátečníky bez ohledu na věk, zdatnost a zkušenost s jógou:)

Kdy: sobota 10.2.2018 

Čas: 9:30 - 12:00

Cena: 490,- Kč

Povede: Iamme Candlewick (Více informací o mých aktivitách si můžeš přečíst na webových stránkách www.iamme.cz, )

Iamme Candlewick (vl. jménem Andrea Knotková, nar. 1988). Písničkářka, cestovatelka, buskerka, překladatelka, učitelka jógy. Absolventka anglistiky na FF UK. Poslední dva roky strávila převážně na cestách po Spojených státech, Indii, Izraeli a evropských komunitách.iame.jpg kytara

 

Přihlašte se na akci